Zaloguj się:
» Przypomnienie hasła

XXXIV OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS R’N’R IM. BILLA HALEYA

XXXIV OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS R’N’R IM. BILLA HALEYA
3 marca 2014 wejście: 18:00

XXXIV OGÓLNOŚWIATOWY KONKURS ROCK’N’ROLLA

IM BILLA HALEYA

3 marca 2014

Klub Stodoła

 

PROGRAM

15:00 eliminacje par do konkursu

18:00 otwarcie klubu

19:00 start konkursu

20.15 after party

 

 

Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na adres mailowy haley@stodola.pl  w tytule maila prosimy wpisać XXXIV konkurs r'n'r im.Billa Haleya, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 2 marca do godziny 23.59.

 

 

3 marca po raz 34. rock'n'rollowe szaleństwo opanuje Stodołę.

 

Zakończenie karnawału byłoby nieważne bez rock'n'rollowego maratonu w Klubie Stodoła!!! Zwycięska Para zdobywa puchar, nagrody rzeczowe oraz uznanie mistrzów rock'n'rolla na rok 2014

Po konkursie tradycyjnie zapraszamy na wspaniałą imprezę rock'n'rollową!!!

9 lutego 1981 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej umiera Bill Haley, twórca piosenki "Rock Around the Clock "- znanego niezapomnianego przeboju, dającego początek nowej erze muzycznej pod nazwą "rock'n'roll". Fakt ten stał się pretekstem do zorganizowania pierwszego w świecie konkursu rock'n'rolla im. Billa Haley'a. Pomysłodawcami całego przedsięwzięcia byli członkowie Klubu Stodoła: Adam Halber i Kazimierz Chendyński. Od tamtej pory konkurs jest organizowany co roku i stał się tradycją Klubu Stodoła.

 

Regulamin Konkursu określają niezwykle proste zasady. Należy tańczyć prawdziwego rock'n'rolla przez 60 minut i wygrać. Wygrać może tylko jedna para, która otrzymuje puchar im. Billa Haley’a. Do udziału w konkursie dopuszcza się maksymalnie 50 par. Pierwszy konkurs odbył się w piętnaście dni po śmierci Billa Haley’a - 24 lutego 1981 roku. W konkursie wzięły udział 22 pary, które przyjechały z wielu miast Polski, była też jedna para polsko - holenderska. Główna nagroda wynosiła wtedy 5. 000 zł, co w początku lat osiemdziesiątych stanowiło kwotę wcale niemałą.

W Jury konkursu do tej pory, zasiadło wiele znakomitych postaci życia muzycznego i nie tylko. Wspomnieć warto Izabelę Trojanowską, Ewę Kuklińską, Marylę Rodowicz, Alicję Resich-Modlińską, Wojtka Gąsowskiego, Andrzeja Rosiewicza, Janusza Józefowicza, Janusza Rewińskiego, Zbyszka Hołdysa. W tym roku swój udział w Jury potwierdzili: Michał Wiraszko (zespół Muchy), Radosław Nałęcz (Eska Rock), Piotr „Makak” Szarłacki (Antyradio) oraz Igor Herbut (zespół LemON). Ideą jest by Jury było nie profesjonalne, a Konkurs wygrywali ambitni amatorzy. Zwycięzcami I Konkursu Rock'n'Rolla im. Billa Haley'a było rodzeństwo Małgorzata i Krzysztof Płonkowie z Warszawy.

 

Ceny biletów:

33 zł – bilet normalny

 38 zł – balkon

15 pln- bilet wstępu na after party (dostępny tylko w kasie w dniu konkursu)

 
Chcemy poinformować, że w tym roku nastąpiła zmiana ostatniego punktu regulaminu konkursowego, dotyczącego zwrotu kosztów transportu. Jak w latach ubiegłych, Klub Stodoła zapewnia zwrot kosztów podróży uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do konkursu w granicach RP relacji miejscowość – Warszawa – miejscowość, z której przybywają pary, pociągiem klasy II lub PKS. Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionych biletów kolejowych lub PKS.
 
 
REGULAMIN  XXXIV OGLNOŚWIATOWEGO KONKURSU ROCK’N’ROLLA IM. BILLA HALEY’A
1. W konkursie mogą wziąć udział pary amatorskie, zawodowe, członkowie klubów i stowarzyszeń tanecznych.
2. Wiek par – ukończone 14 lat. Ilość par w konkursie jest ograniczona i wynosi 50.
3. Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać na adres: haley@stodola.pl  w tytule maila proszę wpisać XXXIV konkurs r'n'r im.Billa Haleya, a w treści imiona, nazwiska, wiek oraz miejsce zamieszkania uczestników konkursu. Zgłoszenia przyjmowane będę do 2 marca do godziny 23.59.
4. Do konkursu kwalifikować się będą pary, które zostaną wytypowane w drodze eliminacji. Eliminacje odbędą się 3 marca o godzinie 15.00 w klubie Stodoła przy ul. Batorego 10 w Warszawie.
5. Każda para, która została zakwalifikowana do udziału w konkursie ma obowiązek zgłosić się o godzinie 16:00 do wyznaczonej w dniu imprezy sali klubu, gdzie odbędzie się rejestracja i odprawa par.
6. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 19:00 i trwa non-stop 60 minut.
7. Konkurs ocenia jury i klasyfikować będzie tylko te pary, które przetańczyły 60 minut.
8. W konkursie obowiązuje strój charakterystyczny dla epoki rock’n’rolla.
9. Jury ma prawo wykluczyć pary wykazujące się pasywną postawą na parkiecie.
10. Ostatnie 10 minut konkursu to ścisły finał i spośród tych par, które do tego finału dotrwają wytypowana zostanie para zwycięska.
11. Nagroda przyznawana będzie parze uznanej przez jury za najlepiej i najbardziej stylowo tańczącą rock’n’rolla.
12. Nagrodami w konkursie są: puchar im. Billa Haley’a oraz 1000zł. (słownie: tysiąc złotych).
13. Każda para ma prawo zapewnić sobie niezbędny serwis (napoje, wachlowanie ręcznikiem, masażysta, itp.). podkreślamy, że może to być tylko jedna osoba ubrana w charakterystyczny dla wykonywanej funkcji strój. Organizatorzy zapewniają punkt z napojami chłodzącymi i punkt pierwszej pomocy lekarskiej.
14. Klub Stodoła nie zapewnia noclegów.
15. Klub Stodoła zapewnia zwrot kosztów podróży uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do konkursu w granicach RP relacji miejscowość – Warszawa – miejscowość, z której przybywają pary, pociągiem klasy II lub PKS. Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionych biletów kolejowych lub PKS.


 

 
Sponsor główny: