Zaloguj się:
» Przypomnienie hasła

XXIX KONKURS ROCK'N'ROLLA IM.BILLA HALEYA

XXIX KONKURS ROCK'N'ROLLA IM.BILLA HALEYA
23 lutego 2009 wejście: 18:00

Zakończenie karnawału byłoby nieważne bez rock'n'rollowego maratonu w Klubie Stodoła!!! Po konkursie tradycyjnie zapraszamy na wspaniałą imprezę rock'n'rollową!!! Zwycięska Para zdobywa puchar i uznanie mistrzów rock'n'rolla na rok 2008Drzwi klubu otwieramy o godzinie 18.00, a konkurs startuje o 19.00.Wszystkie pary zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie zgłoszenia : e-mail stodola@stodola.pl lub fax. 825-86-46. REGULAMIN XXVII KONKURSU ROCK'N'ROLLA IM . BILLA HALEYA:1. W konkursie mogą wziąć udział pary amatorskie i inne, a także członkowie klubów i stowarzyszeń tanecznych.2. Wiek par - ukończone 14 lat. Ilość par w konkursie jest ograniczona .3. Do konkursu kwalifikować będą się pary, które zostaną wytypowane w drodze eliminacji. Eliminacje odbędą się w dniu konkursu o godz. 12-tej4. Konkurs rozpoczyna się o godz. 19:00 i trwa non-stop 60 minut.5. Konkurs ocenia jury i klasyfikować będzie tylko te pary, które przetańczyły pełne 60 minut.6. Nagroda przyznana będzie parze uznanej przez jury za najlepiej i najbardziej stylowo tańczącą rock`n`rolla.7. Nagrodą jest puchar im. Billa Haleya i nagrody rzeczowy.8. Każda para ma prawo do przerw, których łączny czas nie może przekroczyć 5-ciu minut. Każdą przerwę należy zgłosić do przydzielonego parom sędziego czasowego. Przekroczenie limitu czasu wyklucza parę z konkursu.9. Jury ma prawo wykluczyć pary wykazujące się pasywną postawą na parkiecie.10. Każda para ma prawo zapewnić sobie niezbędny serwis ( napoje, osobisty lekarz, masażysta, itp.) Podkreślamy , że może to być tylko jedna osoba ubrana w charakterystyczny dla wykonywanej funkcji strój. Organizatorzy zapewniają punkt z napojami chłodzącymi i punkt pierwszej pomocy lekarskiej.11. W konkursie obowiązuje strój charakterystyczny dla epoki rock`n`rolla.12. Każda para , która została wytypowana do udziału w konkursie , w drodze eliminacji ma obowiązek zgłosić się o godzinie 13-tej do wyznaczonej w dniu imprezy sali Klubu "Stodoła" gdzie odbędzie się odprawa i rejestracje par .13. Klub "Stodoła" nie zapewnia noclegów.14. Ostatnie 10 minut konkursu to ścisły finał , pary nie mogą brać przerwy i spośród tych par typowana jest para zwycięska .15. Klub Stodoła zapewnia zwrot kosztów podróży uczestnikom którzy zakwalifikowali się do konkursu w granicach RP relacji miejscowość-Warszawa- miejscowość z której przybywają pary, pociągiem klasy II. Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionych biletów kolejowych.TROCHĘ HISTORII 9 lutego 1981 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej umiera Bill Haley, twórca piosenki "Rock Around the Clock"- znanego niezapomnianego przeboju , dającego początek nowej erze muzycznej pod nazwą "rock'n'roll". Fakt ten stał się pretekstem do zorganizowania pierwszego w świecie konkursu rock'n'rolla im. Billa Haley'a. Pomysłodawcami całego przedsięwzięcia byli członkowie Klubu Stodoła : Adam Halber i Kazimierz Chendyński. Nie trudno się domyśleć , że od tamtej pory , konkurs jest organizowany co roku i stał się tradycją Klubu Stodoła. Regulamin Konkursu określają niezwykle proste zasady. Należy tańczyć prawdziwego rock'n'rolla, przetańczyć aktywnie 60 minut i wygrać. Należy zaznaczyć, że wygrać może tylko jedna para , która otrzymuje Puchar im. Billa Haleya .Do udziału w konkursie dopuszcza się maksymalnie 50 par. Tradycją konkursu stało się, że odbywa się on zawsze w ostatni dzień karnawału, czyli zawsze we wtorek. Pierwszy konkurs odbył się w piętnaście dni po śmierci Billa Haleya - 24 lutego 1981 roku. W konkursie wzięły udział 22 pary , które przyjechały z wielu miast Polski , a nawet była jedna para polsko - holenderska. Główna nagroda wynosiła wtedy 5. 000 zł. co w początku lat osiemdziesiątych stanowiło kwotę wcale niemałą.W Jury konkursu zasiedli wtedy między innymi: Bożena Walter, Dariusz Michalski, Marek Gaszyński i oczywiście pomysłodawcy konkursu: Kazimierz i Adam. Od tamtej pory udział w Jury wzięło wiele znakomitych postaci życia muzycznego i nie tylko., Wspomnieć warto Izabelę Trojanowską, Ewę Kuklińską, Marylę Rodowicz, Alicję Resich-Modlińską, Wojtka Gąsowskiego, Andrzeja Rosiewicza, Janusza Józefowicza, Janusza Rewińskiego, Zbyszka Hołdysa. Ideą jest by jury było nie profesjonalne, a Konkurs wygrywali ambitni amatorzy. Zwycięzcami I Konkursu Rock'n'Rolla im. Billa Haley' a było rodzeństwo Małgorzata i Krzysztof Płonkowie z Warszawy.